penyediaan garam dengan plumbum karbonat

classic Classic list List threaded Threaded
12 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

penyediaan garam dengan plumbum karbonat

daisy
bagaimanakah cara penyediaan garam dengan menggunakan plumbum karbonat ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

pahaikan
Administrator
Penyediaan garam ini sangat mudah kerana garam yang terhasil adalah garam tidak larut. Tindakbalas yang berlaku ialah tindakbalas pemendakan ganda dua atau double precipitation reaction.

Kaedahnya mudah iaitu mencampurkan dua larutan garam berbeza yang mempunyai kation (ion +) dan anion (ion -) yang diperlukan. Dalam kes ini, ion plumbum (kation) dan ion karbonat (anion).

Kita boleh menggunakan larutan plumbum nitrat dengan ammonium karbonat. Kenapa guna ammonium karbonat dan bukannya kalium karbonat atau natrium karbonat? Sebabnya, ion kalium dan ion natrium mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam Siri Elektrokimia yang menyebabkan ion plumbum tidak berupaya untuk mengambil alih ion karbonat.

Diharap penerangan ringkas ini dapat membantu...

Tarima kasih...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

pahaikan
Administrator
In reply to this post by daisy
Plumbum karbonat ialah garam tidak larut pada suhu bilik. Untuk menggunakannya dalam eksperimen, garam ini perlu dilarutkan pada suhu yang lebih rendah iaitu lebih kurang 20 darjah celcius.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

daisy
terima kasih jawapan saudara sangat lengkap...

Apakah ujian pengesanan yang sesuai untuk mengenal pasti kalium karbonat, plumbum nitrat dan kalium karbonat ?

Adakah ekperimen Brown ring test sesuai untuk mengenal pasti bahan yang mempunyai nitrat ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

pahaikan
Administrator
Sangat sesuai...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

Nancy Ng
Jika bahan itu adalah plumbum karbonat untuk menghasilkan garam, apakah proses penyediaanya?dan apakah prinsip-prinsip yang terlibat dalam penyediaan. Bolehkah berikan contoh eksperimen tersebut? terima kasih
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

arashidah
In reply to this post by pahaikan
prinsip yang terlibat dalam penyediaan garam plumbum karbonat ape???
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

pahaikan
Administrator
Wah... Sabar bah...

Prinsip yang digunakan untuk penyediaan garam plumbum(II) karbonat ialah penyesaran logam. Di mana, penyediaannya sama seperti penyediaan garam tidak larut. Sila rujuk dalam forum ini: http://www.pahaikan.com/forum.php#nabble-td4489366.

Untuk menerangkan prinsip penyesaran, sila rujuk Siri Elektrokimia.

Terima kasih.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

daisy
penjelasan saudara amat tetap dan ini membantu kami semua pelajar OUM dalam menyiapkan tugasan..terima kasih byk2...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Garam larut dan tak larut

ding
In reply to this post by pahaikan
Tolong bezakan antara plumbum nitrat,plumbum karbonat,kalium nirtat dan kalium karbonat. Yang mana larut dan yang mana tak larut. TQ
Nat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyediaan garam dengan plumbum karbonat

Nat
In reply to this post by pahaikan
Penerangan yang sangat berguna dan ilmiah. Semoga ilmu yang dikongsi bersama kan lebih bermanfaat jadinya. Tahniah dan terima kasih.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Garam larut dan tak larut

pahaikan
Administrator
In reply to this post by ding