Kaedah Menentukan Hasil Tindak Balas Garam Tidak Larut

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kaedah Menentukan Hasil Tindak Balas Garam Tidak Larut

pahaikan
Administrator
This post was updated on .
Garam terdiri daripada 2 jenis iaitu yang larut dan tidak larut dalam larutan akues. Oleh kerana garam larut kebanyakannya hanya melibatkan tindakbalas asid, maka kaedah untuk menentukan hasil garam larut belum lagi diusahakan buat masa ini.

Di sini saya ingin berkongsi tentang Kajian Tindakan yang telah saya buat sebelum ini iaitu Kaedah Milo Nai dan Mee Tauhu. Seperti yang kita maklum, mee tauhu adalah antara menu pilihan sarapan pagi yang pastinya sangat menyelerakan.

Dalam kaedah ini, Milo Nai dan Mee Tauhu akan menggantikan setiap ion garam larut yang akan bertindakbalas.

Kaedah ini merangkumi 3 langkah sahaja. Sila rujuk imej yang disertakan disini.

Ingat... Kaedah ini hanya boleh digunakan untuk menentukan hasil tindak balas penguraian ganda dua (double decomposition reaction) sahaja. Untuk menentukan hasil tindak balas yang lain kaedah ini memang tidak sesuai digunakan...

Kaedah ini mungkin boleh dijelaskan dengan lebih baik menggunakan file powerpoint yang telah saya sediakan disini. Untuk mendownload sila klik: MILONAI.ppt

Semoga berjaya...